Åminne BrukMuseum

Museet som samlar historien kring Åminne Bruk

1899 flyttade järnindustrin till Åminne vid sjön Vidöstern och ett samhälle växte upp kring bruket och järnvägen. Idag finns här ett mycket välbevarat och spännande museum. Museet innehåller det industriella arvet av brukets historia och byggnader och fungerar även som en naturlig mötesplats i kommunen. I den välbevarade miljön kan man följa järnets väg från sjömalm via masugn och gjuteri till färdig produkt.

Museet som samlar historien kring Åminne Bruk

Museumet har en väl bevarad masugn, kollada mm. Masugnen blåstes för sista gången 1934. Gjuteriet levde vidare ända in på 1990-talet. Idag är målet att utveckla Åminne Bruk som ett industriminne och museum. I gjuteriets kärnmakerilokal inryms utställningen Smålands slumrande millioner, som skildrar sjömalmens och järnhanteringens historia i Åminne.

Du kan besöka museet med guidad visning under sommarhalvåret, se mer under program för mer detaljerad information. Det finns också möjlighet att boka guidade visningar under andra tider på året.

Läs gärna mer om bruket och dess historia i artiklarna nedan.

Läs mer artiklar om bruket

Publicerad: 2019-05-25

Gjutaren Gustav Sundqvist - samlad och samlande facklig ledare

Gustav var fackordförande i många år, blev masugnsvärd efter pensionen, men var också en fantastiskt duktig gjutare. Det var han som i första hand göt Riddarholmskyrkans torn i Stockholm.

Läs hela artikeln »

Publicerad: 2019-04-26

Inte riskfri arbetsmiljö

Svalboet byggdes hängandes på utsidan av masugnen för att arbetarna inte skulle bli förgiftade och ramla ner i masugnen.

Läs hela artikeln »

Publicerad: 2019-04-26

John Forsell sjöng på Metropolitan i New York och på Åminne Bruk

Världssångaren från Stockholm sjöng för sotiga gjutare bland gjutsanden på golvet. Hovsångaren John Forsell, den store sångaren från Kungliga Operan i Stockholm, var med baronen Adolf Magnus Lilliecreutz och sjöng på verkstaden. Även arbetarnas familjer fick vara med och lyssna. Det var konsert på verkstan. Efteråt var det fest hela eftermiddagen och arbetarna fick ledigt. Och det var stort för på den tiden fanns inte någon semester. Alla jobbade alla vardagar och när masugnen var igång så jobbades 24 timmar i skift, vardag som helgdag, tills sjömalmen var slut för säsongen. Speciellt hyllades smeden Sandström som hjälpt till att hitta platsen för masugen.

Läs hela artikeln »

Publicerad: 2019-04-10

Verkstadsvindens historia

Först var det inget golv där verkstadsvinden är idag utan en läktare på sidorna och öppet ner i verkstaden. Så småningom lades golv och där var montering för manglar och gräsklippare bland annat. Idag är verkstadsvinden en populär festlokal.

Läs hela artikeln »