Åminne BrukMuseumVerkstadsvindens historia

Publicerad: 2019-04-10

Verkstadsvindens historia

Först var det inget golv där verkstadsvinden är idag utan en läktare på sidorna och öppet ner i verkstaden. Så småningom lades golv och där var montering för manglar och gräsklippare bland annat. Idag är verkstadsvinden en populär festlokal.

Verkstadsvinden som den ser ut idag. När där inte är bokat för fest. De vackra bjälkarna och höga fönstren ger en speciell atmosfär. Foto: Karin Malmsten/Åminne bruksmuseum.

När gjuteribyggnaden vid bruket var klar kring 1910 hade man i den etablerat en mekanisk verkstad för bearbetning av gjutgods och tillverkning av trösk- och hackelseverk. Lokalen, som vi idag kallar verkstaden (första våningen/entrén), var försedd med från taket, remdrivna verktygsmaskiner på ena långsidan och på motsatt långsida skedde monteringen av produkterna.
I mitten var lokalen öppen från golv till tak och längs långsidorna, på det som idag är verkstadsvinden, fanns läktare utmed båda långsidorna. Frågan är när golvet lades på andra våningen och verkstadsvinden skapades.

Vad vi vet är att bruket brottades med ekonomiska problem under 1910-talet och det slutade med konkurs 1921.
1922 köptes konkursboet upp av nya finansiärer och nytt bolag bildades. Lönsamheten i början av 20-talet var fortsatt dålig, men från 1927 var verksamheten lönsam igen.
1926 hade man också börjat tillverkning och montering av gräsklippare vilket pågick till 1937 då bruket köptes av Norrahammars Bruk i Husqvarnakoncernen. Gräsklipparproduktionen samordnades därefter mellan bolagen och vi vet också montering av manglar och vridmaskiner gjordes i Åminne mellan 1948 och 1957, men under varumärket Norrahammar.

Baserat på uppstarten av den nya produktgruppen gräsklippare, ökade behovet av monteringsyta. Samtidigt hade ekonomin vid denna tidpunkt förbättrats så man kan kanske anta att golvet till verkstadsvinden i alla fall lades senare delen av 1920-talet. Detta styrks också av att den plakatmålning med reklam för Åminnes gräsklippare, som idag sitter på väggen i kontorsingången, har flyttats dit från just verkstadsvinden. Gräsklipparen med Åminne-namnet tillverkades 1926 - 1932.

Faktauppgifter har hämtats från vår bok ”Åminne, Bruk och Samhälle”.

Bo Nilsson

Vet du mer?

Har vi skrivit felaktigt om något? Saknas det relavant fakta eller har du information som vi bör ha med? Känner du någon på bilderna? Maila oss gärna dina tankar och kommentarer. Efter en granskning och bedömning så tar vi kontakt med dig, och/eller uppdaterar artikeln.

Maila oss »