Åminne BrukMuseum

Museet som samlar historien kring Åminne Bruk

1899 flyttade järnindustrin till Åminne vid sjön Vidöstern och ett samhälle växte upp kring bruket och järnvägen. Idag finns här ett mycket välbevarat och spännande museum. Museet innehåller det industriella arvet av brukets historia och byggnader och fungerar även som en naturlig mötesplats i kommunen. I den välbevarade miljön kan man följa järnets väg från sjömalm via masugn och gjuteri till färdig produkt.

Museet som samlar historien kring Åminne Bruk

Museumet har en väl bevarad masugn, kollada mm. Masugnen blåstes för sista gången 1934. Gjuteriet levde vidare ända in på 1990-talet. Idag är målet att utveckla Åminne Bruk som ett industriminne och museum. I gjuteriets kärnmakerilokal inryms utställningen Smålands slumrande millioner, som skildrar sjömalmens och järnhanteringens historia i Åminne.

Du kan besöka museet med guidad visning under sommarhalvåret, se mer under program för mer detaljerad information. Det finns också möjlighet att boka guidade visningar under andra tider på året.

Läs gärna mer om bruket och dess historia i artiklarna nedan.

Läs mer artiklar om bruket

Publicerad: 2019-12-07

Konst både då och nu på Bruket

Efter ett uppehåll på ett par år så kommer nu Bruket tillbaks med konstutställning sommaren 2020. En tradition som startades år 2000, för tjugo år sedan. Planeringen pågår för fullt.

Läs hela artikeln »

Publicerad: 2020-03-01

Spanska sjukan drabbade hårt

Även på bruket i Åminne gavs råd för hur arbetarna kunde skydda sig mot farsoten spanska sjukan. Många av råden håller än idag. Det visar sig nu när världen drabbats av Corona.

Läs hela artikeln »

Publicerad: 2022-04-26

Identifierade föremål med ankytning till Åminne Bruk

Vi är många som helt enkelt vill veta mer om det som finns hemma. Om vi kan så hjälper vi på Åminne Bruksmuseum till.

Läs hela artikeln »

Publicerad: 2020-07-22

Vikingaskeppet Vidfamne till sjöss igen

Nu har vikingaskeppet Vidfamne hittat hem till Vidöstern igen och hemmahamnen på Åminne Bruk. Nu kommer Vidfamne att kunna ses glida fram på Vidöstern igen. Eller beskådas i hemmahamnen. Dock blir det ingen passagerartrafik. Fem privatpersoner har räddat skeppet från att huggas upp.

Läs hela artikeln »