Åminne BrukMuseum

Museet som samlar historien kring Åminne Bruk

1899 flyttade järnindustrin till Åminne vid sjön Vidöstern och ett samhälle växte upp kring bruket och järnvägen. Idag finns här ett mycket välbevarat och spännande museum. Museet innehåller det industriella arvet av brukets historia och byggnader och fungerar även som en naturlig mötesplats i kommunen. I den välbevarade miljön kan man följa järnets väg från sjömalm via masugn och gjuteri till färdig produkt.

Museet som samlar historien kring Åminne Bruk

Museumet har en väl bevarad masugn, kollada mm. Masugnen blåstes för sista gången 1934. Gjuteriet levde vidare ända in på 1990-talet. Idag är målet att utveckla Åminne Bruk som ett industriminne och museum. I gjuteriets kärnmakerilokal inryms utställningen Smålands slumrande millioner, som skildrar sjömalmens och järnhanteringens historia i Åminne.

Du kan besöka museet med guidad visning under sommarhalvåret, se mer under program för mer detaljerad information. Det finns också möjlighet att boka guidade visningar under andra tider på året.

Läs gärna mer om bruket och dess historia i artiklarna nedan.

Läs mer artiklar om bruket

Publicerad: 2019-04-10

Hamnen var viktig för bruket

Vid 1900-talets börja fanns ingen väg till Åminne, bara stigar genom skogen. När familjer flyttade från det gamla till det nya bruket kördes flyttlasset med häst och vagn till Kärda eller Hånger. Sedan lastades bohaget på en järnvägsvagn. Det finns olika uppgifter om när första vägen byggdes, men det mesta talar för att det var 1917. Innan järnvägen kom trafikerades Vidöstern av en ångbåt.

Läs hela artikeln »

Publicerad: 2019-02-05

Runes handelsbod

Nu är Rune Henningssons livsverk säkrat för framtiden. Hans unika samling som skildrar ungefär 100 år av lanthandelns historia har blivit museum på Åminne Bruk. 1920 startade Henning Johansson en affär i huset tvärs över gatan från Åminne bruk. Hans son Rune Henningsson tog över och drev butiken i många år, ända fram till en bit in på 1970-talet. Då hade Rune även hunnit med att starta Rörstorpshallen i Värnamo.

Läs hela artikeln »

Publicerad: 2019-02-06

Industriminne, masugn och museum

En knapp mil söder om Värnamo ligger Åminne. Här, vid Vidösterns västra strand, finns Smålands bäst bevarade sjömalmshytta. Den byggdes enligt den tidens nyaste teknik när 1800-talet gick över i 1900-tal. Nu stundade nya tider! Smålands slumrande millioner, de outsinliga malmfyndigheterna på sjöbottnen, skulle utvinnas med större effektivitet. Sjömalmsupptagarnas gamla arbetsmetoder ersattes med mudderverk som kunde skovla upp mer än fyrtio ton sjömalm om dagen.

Läs hela artikeln »