Åminne BrukVinterförvaring

Vinterförvaring

Även på vintern används bruket. Då till förvaring av båtar, bilar, husvagnar, husbilar och motorcyklar. Du kan vinterförvara smidigt. Du ställer ditt fordon eller båt på parkeringen EFTER att du har bokat plats. Vi ställer in det du vill förvara i kolladan, gjuterihallen och andra större utrymmen. Det sker efter julmässan i oktober och innan sommarens museisäsong kommer igång.

Priser vinterförvaring

Priser för båtar, bilar är 700kr + medlemsavgiften på 100kr.

För husbilar och husvagnar atr vi en avgift på 900kr + medlemsavgiften på 100kr.

 

Kontakt: info@aminnebruk.se 

Frågor besvaras av Bo Linden, ordförande på telefon 070-643 40 94, eller mail: bosse.linden@gmail.com.

BRA ATT VETA

Allt som skall vinterförvaras skall finnas på plats tidigast vecka 43 och senast vecka 44. Förvaringen skall tömmas under v 14-15 2019. Var vänlig att respektera tiderna. Allt som vinterförvaras skall märkas med namn, telefonnummer och e-mailadress.

Inga löstagbara bensintankar får finnas kvar i båtarna vid vinterförvaring. Husbilar, husvagnar skall ta bort gasoltanken, om detta inte går så skall det finns så lite gas i tanken som möjligt. Bilar skall också ha så lite bensin som möjligt i tanken. Batterierna skall tas bort eller kopplas loss från batteripolerna.

Glöm inte att det är ni som skall ha försäkring för era produkter. Bruket har ingen sakförsäkring för det som vinterförvaras.

Orsaken till dessa regler är förstås för att öka säkerheten, vilket gynnar alla. Räddningstjänsten och Bruket har haft en genomgång av brandsäkerheten på Bruket. Detta betyder att vi fått krav på oss att minimera allt brännbart enligt de normer som gäller enligt MBS:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps) föreskrifter. Vi har nu också installerat ett helt nytt brandskydd för hela bruket vilket innebär att vi får ett bättre skydd.