Åminne BrukVinterförvaring

Vinterförvaring

Även på vintern används bruket. Då till förvaring av båtar, bilar, husvagnar, husbilar och motorcyklar. Du kan vinterförvara smidigt. Du ställer ditt fordon eller båt på parkeringen EFTER att du har bekräftat och betalt för din plats. Vi ställer in det du vill förvara i Kolladan, gjuterihallen och andra större utrymmen. Det sker efter julmässan i oktober och innan sommarens museisäsong kommer igång.

Hamn och vinterförvaring 2024

Uthyrning
Roddbåt, 200 kr/dag

Till samtliga avgifter nedan tillkommer en medlemsavgift på 100 kr.
Enbart medlemmar kan använda sig av möjligheten att använda hamnen och vinterförvaringen.

Båt
Sommarplats, 1000 kr/säsong 
Bomplats, 1200 kr/säsong 
Sommarplats specialplats, 1500 kr/säsong 

Vinterförvaring
0 - 5 meter, 1200 kr/säsong 
5 - 8 meter, 1400 kr/säsong 
8 - 12 meter, 1700 kr/säsong
12 - meter, Offert från Föreningen
MC, mopeder, 700 kr/säsong 

Kontakt
vinterforvaring@aminnebruk.se 

 

Just nu håller vi på att sammanställa alla platser för vinterförvaring. Vi har fått många förfrågningar. Tyvärr kan vi inte erbjuda alla en plats och vi hanterar förfrågningar i turordning som de anmälts.

 

För er som har en plats för vinterförvaring 

Nedan regler är framtagna för att uppfylla krav från Räddningstjänst och försäkringsbolag och för att upprätthålla brandsäkerheten enligt MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) föreskrifter.
Vid vinterförvaring förbinder sig ägare till enheten som ska vinterförvaras att följa nedan regler samt att förskottsbetala för den plats som erbjuds.

Hur gör jag för att få en plats (och behålla den)?

Allt som ska vinterförvaras ska föranmälas eller bekräftas till vinterforvaring@aminnebruk.se.
Efter bekräftelse från oss skall förskottsbetalning ske för att platsen ska vara tillgänglig. Faktura skickas på avgiften.
Först när betalning är verifierad är platsen säkrad och vi kommer ställa in enheten.

Allt som ska vinterförvaras skall märkas med namn, telefonnummer och e-postadress.
Om det inte finns korrekt märkning kommer enheten inte att ställas in.
Töm ekipaget på allt som kan vara stöldbegärligt innan avlämning inför inkörning.  

Enheterna måste vara försäkrade av ägaren och giltigt försäkringsbevis skall finnas tillgängligt för uppvisning om så krävs.
Åminne Bruksmuseum har ingen sakförsäkring som täcker det som vinterförvaras.
Föreningen tillhandahåller inga uppvärmda utrymmen och i Kolladan kan det även finnas risk för frost och föreningen tar inget ansvar för om det blir frysskador på fordonen/enheterna.
Skadedjur kan förekomma och föreningen tar inget ansvar för om det blivit skador på fordonen/enheterna pga skadedjur.  
Det finns ingen möjlighet att underhållsladda batteri.

Att tänka på
Drag på husvagn och båttrailer får inte låsas innan inkörning då vi måste ha möjlighet att flytta dem med våra fordon.
Nycklar till bilar måste också överlämnas så vi kan köra in dem.
Om ni önskar låsa era enheter innan inkörning samt vid utkörning så meddela det vid bekräftelse/anmälan så att vi kan kontakta er. 

Det får inte finnas kvar någon gasoltub i enheten och batteri ska tas bort eller kopplas bort helt från polerna.
På husbil och bil ska finnas så lite bränsle som möjligt kvar i tanken.

NÄR får jag ställa dit det som ska förvaras?
Inga fordon/enheter får lämnas på Bruksområdet innan 3:e helgen i oktober då det är julmässa.
Efter julmässan är ni välkomna att lämna era enheter.
Glöm inte märkning i båten och att betalning ska vara oss tillhanda innan.
Inkörning sker sista veckan i oktober och första veckan i november. Alla ekipage måste vara på plats innan 31/10 annars körs de inte in. 

NÄR får jag hämta det som förvarats över vintern?
Utkörning sker under mitten av april med reservation av dåligt väder (snö).
Vid utkörning meddelas ägare via mail och sms att enheten är utkörd och efter det skall fordonen/enheterna hämtas omgående. Senast 14/4 ska alla enheter vara hämtade. Vänligen respektera detta.