Åminne BrukPriser & Villkor för uthyrning

Priser & Villkor för uthyrning

Avtalet skall läsas igenom, undertecknas i två (2) ex, och följas av både hyresvärd och hyresgäst. Det åvilar hyresgästen att informera värdfolket om informationen i hyresavtalet. Nycklar till låsen fås vid visningen av lokalen.

Priser:

Hyra för närvarande är 60 SEK/person under fredag-söndag. Övrig dagar gäller dagshyra är 600 SEK/dag. Wi-Fi finns till en kostnad på 250 SEK. Vid uthyrning av kolladan tar vi 1000 SEK/tillfälle.

Om bokad tid ändras eller avbokas debiteras 1000 sek. Reservation för prisändringar är utanför vår kontroll.

Antal personer som får vistas i lokalerna:

I kolladan får maximalt 600 personer vistas. I festsalen gäller 150 personer inkl personal.

Övrigt:

Åminne Bruk tillhandahåller bord och stolar samt möjlighet till kyl och frys. Städning av kök/cafe/toaletter samt Securitas debiteras med 2000 SEK. Hyresgäst ansvarar för städning av stora salen samt entregången till festlokalen. Städutrustning finns på plats. Vid skada på Brukets egendom debiteras priset för reparation alt nyköp. Alla sopor skall deponeras i anvisad container, om så inte sker debiteras 500 SEK.

Brandsäkerhet:

Hyresvärden skall visa var släckutrustningen är placerad samt var larmknapparna finns. Lokalerna är utrustade med ett automatiskt brandlarm som utlöses av rök/värmedetektorer eller larmknapp. Larmet är direktkopplat till SOS/räddningstjänsten. Vid falskt brandlarm orsakat av hyresgäst debiteras en kostnad på ca 5000 SEK. Släckutrustning finns i lokalerna, handbrandsläckare och hjärtstartare. Hyresgästen ansvarar själv att titta på dessa för att veta hur de hanteras vid eventuellt tillbud.

 

OBS DET ÄR FÖRBJUDET ATT:

  • Blockera utrymningsvägarna.
  • Använda marschaller, pyroteknik (ex tomtebloss) inomhus.
  • Röka inomhus.
  • Använda rökmaskin eller liknande inomhus.
  • Använda inomhusfyrverkerier/utomhus fyrverkerier samt alla former av svävande lyktor gäller hela området.
  • Använda gasolvärmare, terrassvärmare samt grill inomhus.
  • Grillning utomhus skall ske på anvisad plats minst 6 m från fastighet.
  • Övernatta i lokalerna samt camping inom området.
  • All musik skall avslutas kl 01.00 med tanke på grannarna till Bruket.
  • Kontroll sker av Securitas 01.15.


Ladda ner avtalet som PDF här »