Åminne BrukPriser & Villkor för uthyrning

Priser & Villkor för uthyrning

Avtalet skall läsas igenom, undertecknas i två (2) ex, och följas av både hyresvärd och hyresgäst. Det åvilar hyresgästen att informera värdfolket om informationen i hyresavtalet. Nycklar till låsen fås vid visningen av lokalen.

Priser med reservation för prisändringar utanför vår kontroll.

Om bokad tid ändras eller avbokas debiteras 1000 sek.

Högsta antal som samtidigt får vistas i lokalerna är för Kolladan 600 personer. För festsalen 150 personer inkl. personal.

 

Kolladan

Hyra 1000 sek/tillfälle

 

Verkstadsvinden/festlokalen

Hyra för närvarande 70 sek/person fredag-söndag. Övrig dagshyra 600 sek/dag.

Wi-Fi finns till en kostnad på 250 sek.

Åminne Bruk tillhandahåller bord och stolar samt möjlighet till kyl och frys.

Städning av kök/café/ toaletter samt Securitas debiteras med 2200 sek.

Hyresgäst ansvarar för städning av stora salen samt entrégången till festlokalen.

Städutrustning finns.

Vid skada på Brukets egendom debiteras priset för reparation alternativt nyköp.

Alla sopor skall deponeras i anvisad container. Om så inte sker debiteras 500 sek.

Om städning ej är fullgjord enligt våra vaktmästare debiteras 1000 sek.

 

Säkerhet

Yttrande från räddningstjänsten, se separat dokument vid separata tillfällen.

Hyresvärden skall visa var släckutrustningen är placerad samt var larmknapparna finns.

Lokalerna är utrustade med ett automatiskt brandlarm som utlöses av rök/värmedetektorer eller larmknapp. Larmet är direktkopplat till SOS/räddningstjänsten.

Vid falskt brandlarm orsakat av hyresgäst debiteras en kostnad på ca 5000 sek.

Släckutrustning finns i lokalerna, handbrandsläckare och hjärtstarter.

Du (hyresgäst) skall själv titta på dessa för att veta hur de hanteras vid eventuellt tillbud.

 

OBS!
DET ÄR FÖRBJUDET ATT

 • Blockera utrymningsvägarna
 • Använda marchaller, pyroteknik (ex tomtebloss) inomhus.
 • Röka inomhus.
 • Använda rökmaskin eller liknande inomhus.
 • Använda inomhusfyrverkerier/utomhus fyrverkerier samt alla former av svävande lyktor. Gäller hela området.
 • Använda gasolvärmare, terrasvärmare samt grill inomhus.
 • Grillning utomhus skall ske på anvisad plats, minst 6 m från fastighet.
 • Övernatta i lokalerna samt camping inom området är inte tillåtet.
 • All musik skall avslutas kl. 01.00 med tanke på grannarna till Bruket.
 • Om så inte sker kommer Föreningen att utkräva ett vite på 10 000 kr.
 • Kontroll sker av Securitas 01.15.