Om Åminne Bruk

Från arbetsplats till mötesplats

Åminne Bruk

Åminne bruk anlades av lagman Carl Danckwardt år 1826 vid gården Åminne, som ligger drygt 6 km väster om den nuvarande orten. Järnbruket bestod ursprungligen av en masugn för sjömalm från de närbelägna sjöarna Bolmen och Vidöstern, men 1833 tillkom även ett stångjärnsverk. Åminne bruk är idag ett mycket välbevarat industriminne som drivs av föreningen Åminne Bruksmuseum.

Föreningen Åminne Bruksmuseum har under mer än tio år byggt upp och bedrivit ett betydande museum över sjömalmshanteringen, masugnsdriften och gjuteriverksamheten på Åminne Bruk. Masugnen är bevarad, liksom gjuteriet där det finns en utställning om sjömalmens och järnhanteringens historia i Åminne. Utöver museiverksamheten bedriver föreningen en omfattande kulturell verksamhet med konstutställningar, konserter, film och föredragsaftnar. Läs mer om föreningen här »

 

Lämpliga lokaler i bruksanläggningen hyrs ut till privatpersoner och företag för tillställningar av olika slag. Varje säsong besöks Åminne Bruksmuseum av ca. 20 000 personer. Åminne Bruk är sedan länge klassat som ett Riksintresse inom kulturmiljövården och är sedan 2006 även klassat som Byggnadsminne. Bruksanläggningen har under ett antal år pietetsfullt renoverats med hjälp av anslag från Länsstyrelsen och med antikvarisk kontroll från Länsmuseet.

 

Åminne Bruk året runt