Åminne BrukNyheter > Medlemmar kallas till Föreningsstämma för Åminne Bruksmuseum

Publicerad: 4 juni 2020

Medlemmar kallas till Föreningsstämma för Åminne Bruksmuseum

Då var det dags för ett nytt försök med vår föreningsstämma för Föreningen Åminne Bruksmuseum 2020 NYTT DATUM tisdagen den 16 JUNI KL 18.00.

PLATS festlokalen på Åminne Bruk (vi sprider ut oss).
Vi bjuder denna gång INTE på sedvanligt kaffe och smörgårdstårta.
Välkomna!

Om du inte är medlem så kan du lösa medlemskap på plats. 

Om du som medlem önskar fler av årsmöteshandlingarna t ex ekonomiska berättelsen, så eposta bosse.linden@gmail.com

Här nedan hittar du dagordning samt verksamhetsberättelse.

Dagordning för mötet.
Föreningsstämma i Föreningen Åminne Bruksmuseum
Plats: Åminne Bruk
Tid: Tisdagen 16 juni 2020 kl. 18.00

Förslag till dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Upprättande av röstlängd

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare

4. Val av protokolljusterare

5. Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning

6. Godkännande av dagordning

7. Behandling av styrelsens årsredovisning

8. Fastställande av balans- och resultaträkning

9. Behandling av revisionsberättelse

10. Beslut om årets vinst eller förlust enligt resultaträkningen

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Beslut om årsavgift till föreningen

13. Val av ledamöter till föreningens styrelse

14. Val av ersättare för styrelseledamöterna

15. Val av revisor

16. Val av valberedning

17. Val av firmatecknare

18. Övriga ärenden

19. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse
för Föreningen Åminne Bruksmuseum för år 2019             

Föreningens styrelse
Bo Lindén (ordförande), Arne Adolfsson (vice Ordförande) Ann Andersson (kassör), Hans Eriksson (sekreterare). Ledamöter: Bo Nilsson, Dan Danielsson, Michael Andersson, Lars-Uno Jarl, Anna Nilsson.

Suppleanter
Vivianne Pohto, Marie-Louise Danielsson, Lars Härenstam.

Adjungerade ledamöter
Karin Malmsten

Revisor
Bo Malmsten

Vaktmästare under säsongen.
Göran Gustavsson, Lars-Göran Holm

Programverksamhet

Museum, masugn och gjuterivandring
Föreningen har hållit museet, masugnen och gjuterivandringen öppna onsdag t.o.m. söndag kl. 13 – 17 under tiden 19 juni till 25 augusti samt vid ett flertal andra tillfällen i samband med föreningens evenemang eller för inbokade sällskap, skolor, företag och föreningar.

Ansvaret för öppethållande och guidning har legat på gymnasieelever samt på våra vaktmästare och övriga som arbetat ideellt. Guidning vid särskilda tillfällen har också genomförts, ca 46 st av några styrelseledamöter, vaktmästare och andra sakkunniga.

På Masugnens Dag, besöktes museet av ca 200 personer, och vid andra större evenemang har vi haft öppet hus för att kunna nå ut med information om vårt industriminne till en bredare publik.

Kafé
I samband med våra evenemang har det serverats kaffe med vår berömda bruksvåffla, också kompletterat med varm korv och förfriskningar.                                          

Midsommarfirande och pub - Åminne Gille                                            
Åminne Gille arrangerade traditionsenligt familjefest med dans kring midsommarstången och ca 1000 personer tog sig till Bruket för diverse aktiviteter. Samarbetet med Gillet har varit omfattande och ett utmärkt exempel på detta är den pubverksamhet som pågår under vinterhalvåret för medlemmar i resp. förening.  Vi vill i sammanhanget framföra vårt tack till de av Gillets medlemmar som hjälpt till vid olika tillfällen och vi vet att vi kommer att åtnjuta fortsatt hjälp under kommande verksamhetsår.

Utställning sommaren 2019 på Åminne Bruksmuseum
Under 2019 gjorde föreningen ett uppehåll vad gäller utställningar.

Bisafari.  
Lär dig mer om våra bin. Samarbetet med Biboden i Åminne fortsatte under året. Bokning sker via Bo Malmsten för visning.

Masugnens Dag.
För att sprida kunskap om vårt industriminne har vi några gånger om året öppet hus på vår anläggning. Masugnens Dag är den mest betydelsefulla och det evenemanget genomfördes söndagen den 25 augusti.
I vårt kafé serverades som vanligt kaffe och bruksvåffla.
Hela Bruket Sjunger i Kolladan.
Masugnens Dag avslutades på eftermiddagen med musik i kolladan.                                                                           
Motorträffar – unika fordon
Våra populära motorträffar för unika fordon både på 2 och 4 hjul genomfördes vid fyra tillfällen under säsongen och intresset verkar fortsätta att öka för denna verksamhet. Antalet besökare har legat mellan 700- och upp till 1500 personer. Tre av motorträffarna överträffade allt och vi var tvungna att stänga grindarna. Fullt! Vid alla tillfällen fanns uppskattad underhållning vid kolladan. Våfflor, kaffe och korv som vanligt. 

Mopedrally
24 augusti anordnade Wernamo Motorveteraner för tionde året i rad ett mopedrally med bruket som bas.

Åminnedagarna – tidsresa för skolungdom
Under tre dagar, 10-13 september, förflyttades alla åttondeklassare i Värnamo Kommun hundra år tillbaka i tiden vid Åminne Bruk. Historiska händelser från gjuteriet och vardagslivet gestaltades i tidsenlig miljö och klädsel. Flera föreningsmedlemmar och ett stort antal lärare agerade skådespelare och instruktörer för de ca 450 deltagande eleverna. Projektet blev lika lyckat som tidigare år och återkommer sannolikt för sjätte gången 2020. 
Vi kunde även i år visa upp Runes Handelsbod för alla eleverna som fick en guidad visning av Åminnebutiken från 1920.                          

Julmässa
För fjortonde året i följd arrangerade Svenska Slottsmässor under tre dagar, 18-20 oktober, den mycket uppskattade julmässan, där drygt sextiotalet av landets främsta slöjd- och mathantverkare ställde ut och saluförde sina egentillverkade och unika alster. I likhet med tidigare år hade bruket klätts i julskrud med hjälp av granris, halmbockar, ljuskronor och marschaller. Publikmässigt är detta evenemang störst med sex och ett halvt tusen besökare under tre dagar.
Runes Handelsbod var även i år öppen för alla som var på julmässan ca 2200 personer besökte Handelsboden under dessa tre dagar.
Även julmässan återkommer nästa år.

Uthyrningsverksamhet
Uthyrning av våra lokaler under den varma årstiden fortsätter att ha stor omfattning. Det är framförallt verkstadsvinden som hyrts av företag, föreningar och privatpersoner med en klar övervikt för bröllops- och familjefester upp till 150 personer. För större sällskap erbjuder vi kolladan, där vi kan ta emot upp till 700 personer. Varje helg under säsongen har varit uthyrd.

Under sommartid har båthamnen varit väl uthyrd och vinterhalvåret har i stort sett alla för ändamålet tillgängliga lokaler varit uthyrda till båt- och husvagnsförvaring. Vi kan också konstatera att sjösättningsrampen bidrar till ett ökat intresse för vår båthamn och under året har en grupp för hamnens skötsel bildats. Området kring hamnen har ytterligare rustats upp för att öka trivseln kring hamnen. Handikapp parkering finnas nere vid hamnen.
Grillplatsen vid hamnen har renoverats.

Åminne gympagrupp ca 15 personer har som sedvanligt de sista 15 åren haft sin ljusstöpning i november som avslutning på säsongen.

Nytt för 2019.
Under året har vi tillsammans med Stiftelsen genomfört en omfattande målning av alla fönster.  

Vi har nu en helt ny hemsida som vi tillsammans med Stiftelsen sjösatte i början av året. www.aminnebruk.se Där finns mycket information om Åminne Bruk.

Historiska föremål                                                                        
Under året har ett antal nyttoföremål skänkts till föreningen. 2 st hackelsemaskiner som hämtades i Malung och är tillverkade på Åminne Bruk.

Museets öppethållande, Dokumentation.
I samarbete med Värnamo Kommun var fyra gymnasieungdomar feriearbetare på bruksmuseet denna sommar under sitt sommarlov. Ovärderliga för vår verksamhet. De höll museet, handelsboden öppet, och dessutom jobbade de med information.

Arbetsfördelning stiftelse/förening
Föreningen Åminne Bruksmuseum och Stiftelsen Åminne Bruk har enats om en arbetsfördelning som finns fastslagen i resp. styrelses protokoll. Fördelningen är i korthet att föreningen bedriver all verksamhet såsom museet, övrig kulturell verksamhet samt tillfällig uthyrning av lokaler och båtplatser. Stiftelsen är fastighetsägare och ansvarar för vård och förvaltning av byggnader, mark och inventarier samt fast uthyrning.

Besökare till industriminnet                                                                                      
Med tillfredsställelse kunde vi notera att antalet besökare till vår anläggning under år 2019 var över 20 000 personer.                                

Avslutning
Med denna verksamhetsberättelse och detta årsmöte kan föreningen lägga sitt tjugoandra verksamhetsår till handlingarna. Styrelsen vill framföra sitt tack till alla enskilda personer såväl som företag, organisationer och förvaltningar som på många olika sätt engagerat sig i vår verksamhet. Utan frivilliga insatser är det inte möjligt att bedriva en så stor verksamhet som nu sker i föreningen. Vi ser framemot ett lika bra 2020.

Styrelsen uttrycker också sitt tack till medlemmar och andra för det förtroende som visats oss under året.

Åminne i december 2019
Föreningen Åminne Bruksmuseum

Styrelsen

 

Senaste nytt från oss

Masugnens dag med bruks- och kvinnohistoria

2022-08-21

Masugnens dag med bruks- och kvinnohistoria

Läs mer »

Fotoutställning på Åminne Bruk

2022-07-14

Fotoutställning på Åminne Bruk

Läs mer »

Ny ramp till bruksmuseet

2022-07-11

Ny ramp till bruksmuseet

Läs mer »

Lasse Sigfridsson på scen vid motorträffen!

2022-05-13

Lasse Sigfridsson på scen vid motorträffen!

Läs mer »

Efterlängtat och efterfrågat - en ny stor parkering med övernattningsmöjlighet på Åminne Bruk!

2022-07-14

Efterlängtat och efterfrågat - en ny stor parkering med övernattningsmöjlighet på Åminne Bruk!

Läs mer »