Åminne BrukStiftelsen, föreningen och vårt uppdrag

Stiftelsen, föreningen och vårt uppdrag

Verksamheten i Åminne bedrivs av Stiftelsen Åminne Bruk och Föreningen Åminne Bruksmuseum. De har fördelat ansvaret sinsemellan. Verksamheten är helt ideell. Dvs alla som engagerat sig i museet gör det gratis och av intresse för industriminnet. Ambitionen är att det ska vara en levande mötesplats. Ett levande museum som skildrar dåtid (historia), men lever i nutid och skapar aktiviteter som väcker intresse för industrihistoria och Åminne Bruk.

Dhan Åstrand är ordförande i Stiftelsen Åminne Bruk. Foto: Åminne Bruksmuseum.

Dhan Åstrand är ordförande i Stiftelsen Åminne Bruk. Foto: Åminne Bruksmuseum.

Stiftelsen har ansvaret för underhållet och vården av fastigheten.

Föreningen ansvarar för driften. T ex håller museet öppet sommartid, anordnar evenemang och sköter dagliga underhållet på uppdrag av Stiftelsen. Där ingår också t ex att hyra ut lokalerna, sköta hamnen, arkivera, dokumentera och vårda samlingarna. 

Stiftelsen och föreningen samarbetar om olika projekt t ex skapandet av den här hemsidan. Där har Stiftelsen varit drivande.

Stiftelsen Åminne Bruk registrerades av Länsstyrelsen i Jönköpings län 16 maj 2006. Stiftare är Värnamo Kommun, Jönköpings läns museum, Samhällsföreningen Åminne Gille och Föreningen Åminne Bruksmuseum.

Genom åren har många engagerat sig i att bevara unika Åminne Bruksmuseum för att bevara, vårda och utveckla en kulturhistorisk miljö. Regionen (landstinget) och Sparbanksstiftelsen Alpha har bidragit till bokproduktion och utställningar som "Smålands slumrande miljoner" som utformades av Jönköpings Läns Museum. Värnamo kommun ger ett årligt bidrag och har också bidragit vid renoveringar.

Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet har bidragit till upprustning och underhåll eftersom bruket är ett byggnadsminnen och ett riksintresse. Länsstyrelsen i Jönköping har också beviljat bidrag inom landsbygdsprogrammet för uppförande av brandskydd inom ett riksintresse för bruks och industrimiljö, samt utveckling av digital informationsspridning för besöksmålet bl a med pengar från Europeiska Jordbruksfonden. För uppförandet av brandskyddet har även Värnamo Kommun varit medfinansiär. Genom åren har också ett antal företag sponsrat bruket t ex vid bokutgivning och vid anordnade konserter.

Stiftarna vill bevara och vårda industriminnet Åminne Bruk samt driva ett aktivt och levande industrimuseum över sjömalm- och järnhanteringen i Åminne från ett småländskt perspektiv. Stiftelsen har till mål för sin verksamhet att äga, vårda och förvalta Åminne Bruk, Helmershus 6:52 och 6:53 Värnamo Kommun, med befintliga anläggningar och inventarier. 

Stiftarna av Åminne Bruk

 

Styrelsen i Stiftelsen Åminne Bruk

Dhan Åstrand, ordförande, representerar Föreningen Åminne Bruksmuseum
Elisabeth Malmsten-Johansson, kassör
Johan Gärskog, representerar Jönköpings Läns Museum
Raymond Pettersson, representerar Värnamo Kommun
Lina Tryggvesson, representerar Samhällsföreningen Åminne Gille

Suppleanter 
Thomas Rask, ersättare för Dhan Åstrand, Åminne Bruksmuseum
Jan Ivarsson, ersättare för Raymond Pettersson, Värnamo Kommun
Mikael Nordström, ersättare för Johan Gärskog, Jönköpings Läns Museum  
Jessica Ekman, ersättare för Lina Tryggvesson, Samhällsföreningen Åminne Gille 
Helena Nyberg, ordförande i Föreningen Åminne Bruksmuseum, ersättare för Elisabeth Malmsten-Johansson

Revisorer
Daniel Johansson Real Revision & redovisning Västbo AB, ordinarie
Håkan Davidsson Cicerti Revision AB, revisorssuppleant

Styrelsen i Föreningen Åminne Bruksmuseum

Helena Nyberg, ordförande   
Bo Linden, vice ordförande   

Mats Andersson, kassör

Karin Malmsten, sekreterare

Carin Andersson, bokningsansvarig                
Lars Uno Jarl, olika projekt       
Bo Nilsson, olika projekt

Suppleanter

Hans Ericsson                
Vivianne Pohto, serveringsansvarig       
Thomas Rask

Revisor är: Vakant
Revisorssuppleant Ann Andersson.

Valberedning

Hans Ericsson

Bo Malmsten (sammankallande)

Vaktmästare sommartid
Lars-Göran Holm        

  • Eric Jonsson klättrar och Bo Nilsson assisterar när lampan byts vid museets entré. 2008. Foto: Karin Malmsten/Åminne bruksmuseum.

  • Masugnen bevaras. Augusti 2018. Foto: Karin Malmsten/Åminne bruksmuseum.

  • Ingvar Andersson var en av initiativtagarna till att Åminne Bruk blev ett museum och har under många år arbetat i olika funktioner inom föreningen. Här på brukskontoret 2013. Foto: Thomas Johansson/Åminne Bruksmuseum.

  • Bo Nilsson tillträdde som ordförande i föreningen Åminne bruksmuseum 2006. Foto: Thomas Johansson/Åminne Bruksmuseum.

  • Bo efterträdde Bo som ordförande i Föreningen Åminne Bruksmuseum i april 2014. Bo Lindén (till vänster) och Bo Nilsson. Foto: Karin Malmsten/Åminne bruksmuseum.

  • Styrelsemöte i Föreningen Åminne Bruksmuseum i januari 2015. Foto: Karin Malmsten/Åminne Bruksmuseum.

  • Bruksvåfflor hör till vid motorträffar och andra begivenheter. Augusti 2012. Under många år var Margareta Adolfsson ansvarig för serveringen. Nu är det Vivianne Pohto. Foto: Thomas Johansson/Åminne Bruksmuseum.